Troškovi dostave

OBAVEZNO !!!

NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI SPECIFIKACIJA UPLATE: “Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju da se izvrši dostava: svrha uplate, ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.” Dokumentacija se preuzima isključivo poštom.

Sami ste odgovorni za ne preuzimanje poslate pošiljke. Ne snosimo odgovornost za ne preuzimanje pošiljke, njeno vraćanje, eventualna oštećenja ili izgubljenu pošiljku. Ukoliko nam se vrati nepodignuta pošiljka, za novo preuzimanje morate nam na naš mejl poslati specifikaciju nove uplate.

DOKUMENTACIJU NE ŠALJEMO U ELEKTRONSKOJ FORMI.


Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!

Svrha uplate:

 • N20-500       registracija učešća za MEĐUNARODNO takmičenje –  3.600 din (za učesnike iz inostranstva 30 EURA, PostCash, WesternUnion)   –  zbog kovid virusa i ONLAJN takmičenja iznos je 50%, odnosno 1.800 din (za učesnike iz inostranstva 15 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-002       diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-003       diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-004       diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-020       zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-030       zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-040       zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 350 din (dostava van Srbije 7 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-610     uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju   – 950 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-620     uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri republičkog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju – 1.100 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-630     uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri međunarodnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju – 1.100 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)

Obavezni podaci kroz primer popunjavanja uplatnice u Srbiji:

 • Šifra plaćanja: 187 
 • Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.): Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd
 • Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar, 3.oktobar 43 lokal 27, Bor
 • Račun primaoca: 205-149294-55
 • Svrha uplate: uplata N20-003
 • Iznos: 350,00 din

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

1) PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina).
Zemlja gde se šalje novac: Srbija
Iznos za slanje: XXXX EUR
Kome se šalje novac: Sasa Pusica
Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1
Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.


2) Payment via Western Union Transfer
Send money to the country: Serbia
Amount for payment: XXX EUR
Send money to the person: Sasa Pusica
Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1
After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com