NEO – kotizacija dostave

OBAVEZNO !!!

NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI SPECIFIKACIJA ŠTA JE I ZA KOGA  PLAĆENO: “Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: šifra kotizacije, ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.” Dokumentacija se preuzima isključivo poštom. DOKUMENTACIJU NE ŠALJEMO U ELEKTRONSKOJ FORMI.


 

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.


Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA  koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje i ne šalje, osim navedenih!


Šifre kotizacije dostave:

 • N20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-610 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju   – 950 din (dostava van Srbije 10.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-620 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri republičkog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju – 1.100 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)

  Primer popunjavanja uplatnice:

 • Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.): 
  Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd
 • Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar, 3.oktobar 43 lokal 27, Bor
 • Svrha uplate: NEO republički nivo dostava
 • Račun primaoca: 205-149294-55
 • Iznos: 300,00 din
 • Poziv na broj: N20-003

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

1) PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina).
Zemlja gde se šalje novac: Srbija
Iznos za slanje: XXXX EUR
Kome se šalje novac: Sasa Pusica
Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1
Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.


2) Payment via Western Union Transfer
Send money to the country: Serbia
Amount for payment: XXX EUR
Send money to the person: Sasa Pusica
Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1
After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com