Finalno takmičenje Nacionalna Ekološka Olimpijada – 26.04.2015. godine

NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA

Finalno takmičenje 

Bor, Nedelja, 26. april 2015. god.

Mesto održavanja OŠ “3. oktobar” Bor (ulaz sa gornje i bočne strane škole)

ul. 3.oktobar 71 (IV kilometar –  kod nove pošte)

rctbor@yahoo.com

satnica ekohttp://eko-olimpijada.com/satnica-takmicenja-bor-nedelja-26-april-2015-god/