Raspored učesnika za 05.06.2021. – NEO2021 međunarodni nivo


Spisak učesnika raspoređenih u grupama i terminima takmičenja.
Svaki učesnik iz grupe može SAMO U SVOM TERMINU GRUPE da startuje takmičenje.  

GRUPA 1 , start takmičenja start 12:00 - 12:10h
Učesnik Razred Grupa


GRUPA 2 , start takmičenja start 12:30 - 12:40h
Učesnik Razred Grupa


GRUPA 3 , start takmičenja start 13:00 - 13:10h
Učesnik Razred Grupa


GRUPA 4 , start takmičenja start 13:30 - 13:40h
Učesnik Razred Grupa