NEO Kotizacija dostave

OBAVEZNO !!! NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI SPECIFIKACIJA ŠTA JE I ZA KOGA  PLAĆENO: "Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: šifra kotizacije, ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava." Dokumentacija se preuzima isključivo poštom. Naručilac je odgovoran za ne preuzimanje poslate pošiljke. Ne snosimo odgovornost za ne preuzimanje pošiljke, njeno vraćanje, eventualna oštećenja ili izgubljenu pošiljku. Ukoliko nam se vrati nepodignuta pošiljka, za ponovnu dostavu treba uplatiti isti iznos kao i ranije. DOKUMENTACIJU NE ŠALJEMO U ELEKTRONSKOJ FORMI.
  Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.
Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA  koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje i ne šalje, osim navedenih!
Šifre kotizacije dostave:
 • N20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-004 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju - 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-040 zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-610 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju   - 950 din (dostava van Srbije 10.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-620 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri republičkog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju - 1.100 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-630 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri međunarodnog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju - 1.100 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
  Primer popunjavanja uplatnice:
 • Uplatilac (škola, fizičko lice - roditelj, mentor, itd.):  Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd
 • Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar, 3.oktobar 43 lokal 27, Bor
 • Svrha uplate: NEO republički nivo dostava
 • Račun primaoca: 205-149294-55
 • Iznos: 300,00 din
 • Poziv na broj: N20-003

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA: 1) PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina). Zemlja gde se šalje novac: Srbija Iznos za slanje: XXXX EUR Kome se šalje novac: Sasa Pusica Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1 Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.
2) Payment via Western Union Transfer Send money to the country: Serbia Amount for payment: XXX EUR Send money to the person: Sasa Pusica Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1 After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com