Potvrda učešća na Republičkom takmičenju “EKO-ODRAZ 2018”

Na kvalifikacionom takmičenju ste stekli uslov i ovde trebate da potvrdite učešće na Republičkom takmičenju “EKO-ODRAZ 2018”.

Učenici MORAJU da ažuriraju tačnost svojih podataka, naziv škole, mesto, email škole, lični email i da isprave podatke da sadrže naša slova š, Š, đ, Đ, č, Č, ć, Ć, ž, Ž, jer će im podaci kako su uneti biti odštampani na uverenjima i diplomama i nismo odgovorni za ispravnost njihovih unetih podataka.

Morate da budete logovani!