Kotizacija troškova za slanje sertifikata, uverenja… 2017.

Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA (učenici, njihovi mentori) koji žele da im se dostavi zvanično sertifikat, diploma, uverenje… na adresu škole, moraju da uplate kotizaciju za pokriće troškova dostave željene dokumentacije. Može i jedna skupna uplatnica ali u mejlu OBAVEZNO mora da nam se napiše specifikacija šta je i za koga je sve uplaćeno:

ZA UČESNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, CRNE GORE, MOGUĆA JE UPLATA ZA MEDALJE I DIPLOME U SRBIJI, UZ NAZNAKU ADRESE U SRBIJI NA KOJOJ DA SE ISPORUČE.

 

 • N17-001 diploma za osvojeno jedno od prva tri mesta na školskom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-002 diploma za osvojeno jedno od prva tri mesta na okružnom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-003 kopija diplome za osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-004 sertifikat za učestvovanje na republičkom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-005 dostava medalja za učenike koji nisu podigli medalje na Republičkom takmičenju – 690 din (1200 din Republika Srpska)
 • N17-501 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na školskom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-502 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na okružnom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-503 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na republičkom takmičenju – 250 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-701 uverenje o postignutim rezultatima mentora na školskom takmičenju – 300 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-702 uverenje o postignutim rezultatima mentora na okružnom takmičenju – 300 din (590 din Republika Srpska)
 • N17-703 uverenje o postignutim rezultatima mentora na republičkom takmičenju – 300 din (590 din Republika Srpska)

Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac:
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija troškova dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti iznos uplate. Primer 250 dinara sertifikat nastavniku za mentorstvo na školskom takmičenju

Iznos:
250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća. Primer sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na republičkom takmičenju

Poziv na broj:
N17-503

 

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.