Republičko takmičenje “EKO-ODRAZ 2018”

Morate da budete logovani!

[timed-content-rule id=”3697″]

Morate da budete logovani!

[/timed-content-rule]

 


Page 65 of 65
1 63 64 65

Registrujte se za sajt jer stara registracija više ne važi (novi username i novi email) i popunite prijavu za takmičenje. Republičko takmičenje "EKO-ODRAZ" za učenike 5. do 8. razreda osnovih škola, 1. do 4. razreda srednjih škola iz Srbije. Mogu da učestvuju i učenici iz zemalja u okruženju: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija. Takmičenje je iz oblasti ekologije: prevencija nastalog otpada, ponovna upotreba, recikliranje, odlaganje. Kvalifikaciono takmičenje - održaće se onlajn 10. novembra 2018. godine, sa početkom u 10 h.  Republičko takmičenje - održaće se onlajn 24. novembra 2018. godine, sa početkom u 10 h.