Pravilnik 2024

Pravilnik – Competition rules
NEO 2024 – Nacionalna ekološka olimpijada

(c) Copyright by Center for development of creativity Cezar , All Rights Reserved
(c) Expert commission of the Regional Center for Talents Bor, All Rights Reserverd
(c) Online Learning & Competition Information System by Agencija SMAJ BUSINESS , All Rights Reserved
Email: smajsoft1907967@gmail.com

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА – се спроводи из области предмета екологије.

Учесници могу бити ученици узраста 1. до 4. године свих средњих школа, 5-8/9 разреда основних школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније. 

Такмичење се спроводи на српском језику.

Да би конкурисао за учешће на Националној Еколошкој Олимпијади, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења да попуни електронску Пријаву са траженим подацима. Пријављивањем за такмичење, такмичар прихвата све одредбе Правилника такмичења и слаже се да се његови лични подаци, слике и видео записи могу користити и објављивати искључиво за потребе наведеног такмичења.
Oнлајн тестирањем преко интернета је један ученик – један рачунар. Сваки ученик на онлајн такмичењу добија тест од најмање 20 питања који мора да одради у року од 45 минута. Питања се односе на предложену литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика (слике у литератури искључиво су илустративног карактера). На следеће питање може да се иде тек када се одговори на тренутно постављено питање. Када се на питање одговори, нема више враћања уназад на претходна питања. Након завршеног тестирања, резултат мора да се сними и ученик мора да сачека поруку да је резултат снимљен.

Признају се поени само комплетно тачно одговореног питања.

На окружном, републичком и међународном нивоу, услови за све ученике који се такмиче су исти: у просторијама школе где се одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни наставници или евентуално представник Министарства просвете у функцији контроле и надзора такмичења. Сви ученици су обавезни да код себе имају оверену ђачку књижицу. Ученици за време онлајн такмичења самостално решавају преко рачунара онлајн тест. Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски се дисквалификује. За време трајања теста ученик који напусти учионицу не може поново да приступи изради теста. За време такмичења забрањена је употреба мобилног телефона,  сатова, специјалних оловака, литературе. На клупи је дозвољено да ученик има само обичну хемијску оловку и евентуално флашицу воде.

Наша електронска пошта

smajsoft1907967@gmail.com

је званичан и ЈЕДИНИ начин комуникације између Организационог одбора Националне Еколошке Олимпијаде, учесника такмичења и школа. Све активности у вези такмичења, литература за такмичење, прелиминарни и званични резултати, обавештења и сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.

Рок за приговоре је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора, са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

 

Article 1.

Takmičenje organizuju Centar za razvoj kreativnosti Cezar i Regionalni centar za talente Bor. The competition is for youth school students from around the world, aged 12 to 18 years. It is organised by Center for development of creativity Cezar and Regional center for talents Bor.

Article 2.

Službeni jezik Takmičenja je srpski. The official language of the Competition is Serbian.

Article 3.

Pitanja za takmičenje odnose se samo na predloženu literaturu koja se nalazi u onlajn formi na web stranici takmičenja. Ova literatura relevantna je za uzrast učenika koji su učesnici ovog takmičenja. Nakon završenog testiranja, rezultat mora da se snimi i učenik mora da sačeka poruku da je rezultat snimljen. Priznaju se poeni samo kompletno tačno odgovorenog pitanja. Questions for the competition is only from the proposed literature, which is in the online form on the competition website. This literature is relevant to the age of students who are participants in this competition. After completing the test, the result must be recorded and the student must wait for the message that the result has been recorded. Points are added only for a completely correctly answered question.

Article 4.

Na takmičenju svi učesnici moraju odgovoriti na pitanja na srpskom jeziku. Pomoć srpskog prevodioca tokom Finalnog takmičenja nije dozvoljena, upotreba rečnika nije dozvoljena.  On the competition, all participants must answer the questions in Serbian language, use dictionaries during the competition is not allowed. The help of the Serbian translator during the Final Competition is not allowed but only the use of the dictionary.

Article 5.

Takmičenje se realizuje u četiri nivoa. The competition is being realized into four level:

 • Školski nivo – First level of the competition:
  • Online registracija učenika škole: rok je kraj februara. Nema ograničenja na broj učenika iz jedne škole, mogu se prijaviti svi zainteresovani učenici, pratioc učenika je mentor: može biti roditelj ili nastavnik. Mentor učeniku može biti nastavnik ili profesor i iz druge škole. Online registration of school students: deadline is end of february. There is no limit to the number of school students from one school, all interested school students can apply, the student’s companion is the mentor: he can be a parent or a teacher
 • Okružni nivo – Second level of the competition:
  • Selektivno takmičenje u školama: online – sa početkom u 10h, Evropska vremenska zona Beograd. Selective competition in schools: online – starting at 10 am, European Time Zone Belgrade
  • Ovaj nivo je bez kotizacije za učenike. This level of competition is free of charge
 • Republički nivo – Third level of the competition:
  • Kvalifikaciono takmičenje između škola: Bor, Srbija, sa početkom u 11 sati, Evropska vremenska zona Beograd. Qualification competition between schools: online, starting at 11 am, European Time Zone Belgrade 
  • Ovaj nivo je bez kotizacije za učenike. This level of competition is free of charge
 • Međunarodni nivo – Fourth level of the competition:
  • FInalno  takmičenje: Bor, Srbija, sa početkom u 12 sati, Evropska vremenska zona Beograd. Final competition: starting at 12 am, European Time Zone Belgrade
  • registracija učesnika na informacioni sistem takmičenja je 15 eura po učeniku. Registration fee for information competition system is 15 euros per school student.
  • Takmičar koga nema u informacionom sistemu takmičenja, ne može da učestvuje na takmičenju. A competitor who is not in the information system of the competition cannot participate in the competition.

Article 6.

Okružni nivo – Selective competition in schools:

  • Selektivno takmičenje za prijavljene učenike škole, realizuje se putem interneta putem stranice takmičenja. Selective competition for registered school student, is realise online via the competition site.
  • Učenici škole prijavljuju se na stranicu takmičenja sa svojim username password. School students log into the competition site with their username passwords.
  • Vreme testiranja je 45 minuta i ima najmanje 20 pitanja. Testing time is 45 minutes and has minimum 20 questions.
  • Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu takmičenja nakon obrađenih svih testova. The results of the competition will be publish on the competition site after processed all tests.
  • Broj bodova postignutih od strane takmičara je procenat uspešnosti testa. The number of points scored by the competitors is the percentage of the success of the test.
 • Prvo mesto osvajaju takmičari sa brojem bodova od 90,00 do 100. The first place is for the competitors with the number of points from 90.00 to 100.
 • Drugo mesto pripada takmičarima sa brojem bodova od 85,00 do 89,99. The second place is for the competitors with the number of points from 85.00 to 89.99.
 • Treće mesto je za takmičare sa brojem bodova od 80,00 do 84,99. The third place is for competitors with number of points from 80.00 to 84.99.
 • Najbolje plasirani takmičari mogu učestvovati na sledećem nivou takmičenja (prvo, drugo i treće mesto). The best placed competitors can participate in the next Final Competition (first, second and third place).

Article 7.

Republički nivo – Third level of the competition

  • Svi učenici škole koji su se kvalifikovali za Republički nivo dolaze na takmičenje. All school students that have qualified for the Third level, they come to the competition.
  • Takmičenje počinje u 11 sati, test ima najmanje 20 pitanja, vreme za rešavanje testa je 45 minuta. The competition is starts at 11 am, the written test has minimum 20 questions, the time for solving the test is 45 minutes.
  • Tokom takmičenja učenik škole samostalno rešava test na srpskom jeziku. During the competition, school student independently solve the test in Serbian.
  • Korišćenje rečnika tokom takmičenja nije dozvoljeno. Use dictionaries during the competition is not allowed.
  • Svaki takmičar koji na bilo koji način ometa druge takmičare tokom takmičenja, komunicira sa njima ili sa menadžerom grupe tokom takmičenja, automatski je diskvalifikovan. Any competitor who in any way disturbs other students during the competition, communicates with them or with the group manager during the competition, is automatically disqualified.
  • Kada sve grupe završe takmičenje, preliminarni rezultati biće dostupni na sajtu nakon obrade svih testova. When all groups complete the Third Level of the Competition, preliminary results will be available on the competition site after processing all the tests.
  • Broj bodova postignutih od strane takmičara je procenat uspešnosti testa. The number of points scored by the competitors is the percentage of the success of the test.
  • Prvo mesto osvajaju takmičari sa brojem bodova od 95,00 do 100. The first place is for the competitors with the number of points from 95.00 to 100.
  • Drugo mesto pripada takmičarima sa brojem bodova od 90,00 do 94,99. The second place is for the competitors with the number of points from 90.00 to 94.99.
  • Treće mesto je za takmičare sa brojem bodova od 85,00 do 89,99. The third place is for competitors with number of points from 85.00 to 89.99.

Article 8.

Međunarodni nivo – Fourth level of the competition

  • Takmičenje počinje u 12 sati, test ima najmanje 20 pitanja, vreme za rešavanje testa je 45 minuta. The competition is starts at 12 am, the written test has minimum 20 questions, the time for solving the test is 45 minutes.
  • Tokom takmičenja učenik škole samostalno rešava test na srpskom jeziku. During the competition, school student independently solve the test in Serbian.
  • Korišćenje rečnika tokom takmičenja nije dozvoljeno. Use dictionaries during the competition is not allowed.
  • Svaki takmičar koji na bilo koji način ometa druge takmičare tokom takmičenja, komunicira sa njima ili sa menadžerom grupe tokom takmičenja, automatski je diskvalifikovan. Any competitor who in any way disturbs other students during the competition, communicates with them or with the group manager during the competition, is automatically disqualified.
  • Kada sve grupe završe takmičenje, preliminarni rezultati biće dostupni na sajtu nakon obrade svih testova. When all groups complete the competition, preliminary results will be available on the competition site after processing all the tests.
  • Broj bodova postignutih od strane takmičara je procenat uspešnosti testa. The number of points scored by the competitors is the percentage of the success of the test.
  • Prvo mesto osvajaju takmičari sa brojem bodova od 97,00 do 100. The first place is for the competitors with the number of points from 97.00 to 100.00.
  • Drugo mesto pripada takmičarima sa brojem bodova od 94,00 do 96,99. The second place is for the competitors with the number of points from 94.00 to 96.99.
  • Treće mesto je za takmičare sa brojem bodova od 90,00 do 93,99. The third place is for competitors with number of points from 90.00 to 93.99.
 • Ukoliko takmičar ili bilo koji drugi član takmičenja na bilo koji način ometa, ponizi ili ometa rad komisije, on će biti isključen iz takmičenja. If the competitor or any other member of competition, in any way disturbs, humiliates or interrupts the work of the commission, he will be eliminated from the competition.

Samo mentor koji prisustvuje takmičenju može dobiti sertifikat o mentorstvu! Only a mentor attending the competition can obtain a certificate of mentorship!

На такмичењу које се одржава уживо, учесници такмичења и њихови ментори после саопштавања резултата, жалбе подносе ИСЉУЧИВО преко мејла   smajsoft1907967@gmail.com    на званичном обрасцу за жалбе, тако да су сви разговори са члановима комисије у просторијама школе непотребни и неформални и чланови комисије и организатор такмичења не одговарају за њихов садржај и евентуалне ефекте.

 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕСНИКА ЗА ВРЕМЕ РЕПУБЛИЧКОГ И МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА

За време такмичења, ментор ученика или пратилац на такмичењу, који на било који начин буде ометао, омаловажавао или прекидао рад комисија, биће елиминисан са такмичења.

Евенуталну жалбу на постигнут резултат ученика или рад комисије, шаље се у писаној форми на нашем обрасцу за жалбе на службени мејл такмичења.

Рок за примедбе је најкасније 1 дан од дана објављивања резултата на сајт такмичења, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора smajsoft1907967@gmail.com , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

Примедбе треба да буду концизно састављене и аргументоване чињеницама. Примедбе са вулгарностима, ласцивним изразима, вређањима и слично неће се узимати у обзир.

< v.20180131 >

PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH USLOVA UČESNIKA ONLAJN TAKMIČENJA

 
 • SAMO UČENICI KOJI SU SE REGISTROVALI ZA SAJT I KOJI SU POPUNILI PRIJAVU ZA ONLAJN TAKMIČENJE, MOGU DA UČESTVUJU NA TOM TAKMIČENJU;
 
 • ORGANIZATOR JE OBEZBEDIO SVIM UČESNICIMA MOGUĆNOST DA SE LOGUJU NA SAJT TAKMIČENJA I NE SNOSI ODGOVORNOST UKOLIKO NEKI TAKMIČAR TO NE USPE (LOŠA INTERNET KONEKCIJA UČESNIKA, PREKID U KOMUNIKACIJI I SLIČNO);
 • На следеће питање може да се иде тек када се одговори на тренутно постављено питање. Када се на питање одговори, нема више враћања уназад на претходна питања. Након завршеног тестирања, резултат мора да се сними и ученик мора да сачека поруку да је резултат снимљен.
 
 • UČENIK SA ISTIM USERNAME I PASSWORD U ISTO VREME SME SAMO SA JEDNOG UREĐAJA I INTERNET PRETRAŽIVAČA DA BUDE LOGOVAN NA SAJT TAKMIČENJA. IMAMO EVIDENCIJU KADA I SA KOJE IP ADRESE SE LOGOVAO, PA UKOLIKO DOĐE DO PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA NE SNOSIMO ODGOVORNOST;
 
 • UČENICI TREBA DA RADE TESTIRANJE NA DESKTOP ILI LAPTOP RAČUNARIMA. IMAMO EVIDENCIJU KADA I SA KOJE IP ADRESE SE LOGOVAO, PA UKOLIKO DOĐE DO PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA NE SNOSIMO ODGOVORNOST;
 
 • NE ČEKAJTE ZADNJI TRENUTAK, PROVERITE DA LI MOŽETE DA SE LOGUJETE NA SAJT TAKMIČENJA SA SVOJIM USERNAME I PASSWORDOM. UKOLIKO NE MOŽETE DA SE LOGUJETE NA SAJT TAKMIČENJA, MORATE OBAVEZNO SA VAŠEG MEJLA KOJI STE PRIJAVILI PRILIKOM REGISTRACIJE, DA NAM POŠALJETE NA MEJL SMAJSOFT1907967@GMAIL.COM  PORUKU KOJA ĆE DA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: NAZIV TAKMIČENJA, VAŠ USERNAME , EMAIL ADRESA, IME I PREZIME, ŠKOLA, MESTO, RAZRED,  DA BI SMO MOGLI DA REŠIMO PROBLEM, NAJČEŠĆE JE ZABORAVLJEN PASSWORD ILI LOŠE UNET USERNAME NPR.  USERNAME MILICA NIJE ISTO ŠTO I milica . UKOLIKO NAM PORUKA STIGNE SA NEKOG DRUGOG MEJLA, SMATRA SE NEVAŽEĆOM JER NIJE STIGLA SA MEJLA KORISNIKA KOGA IMAMO U EVIDENCIJI;
 
 • UKOLIKO IMA PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA, UČENIK MORA OBAVEZNO ZA VREME TAKMIČENJA DA SA SVOJE EMAIL ADRESE KOJU JE PRIJAVIO PRILIKOM REGISTRACIJE ZA TAKMIČENJE, NA NAŠ MEJL  SMAJSOFT1907967@GMAIL.COM   POŠALJE PORUKU SA OPISOM PROBLEMA KOJI ĆEMO U ŠTO KRAĆEM VREMENU ZAJEDNO POKUŠATI DA REŠIMO. UKOLIKO NAM PORUKA STIGNE POSLE TAKMIČENJA ILI SA NEKOG DRUGOG MEJLA, SMATRA SE NEVAŽEĆOM JER NIJE STIGLA U ZADATOM ROKU I SA MEJLA KORISNIKA KOGA IMAMO U EVIDENCIJI;
 
 • Sačekaj da se snimi rezultat, pa tek onda izadjite sa sajta i ponovo udjite na sajt i vidite da li piše da je snimljen test. Ukoliko nije snimljen, za vreme takmičenja odmah nam se javi mejlom da bi smo mi proverili o čemu se radi.
 
 • KADA SE ZAPOČNE TESTIRANJE, MORA DA SE ODRADI DO KRAJA I DA SE SAČEKA DA SE SNIMI OSTVARENI REZULTAT. U SUPROTNOM SE SMATRA DA JE TAKMIČENJE PREKINUTO I UČESNIK ODUSTAO OD TAKMIČENJA
 
 • UČENIK SAMO JEDNOM SME DA STARTUJE ONLAJN TEST, IMAMO EVIDENICIJU I UKOLIKO IMA VIŠE PUTA STARTOVANJE TESTIRANJE KOMISIJA IMA PRAVO DA ODLUČI DA LI ĆE DISKVALIFIKOVATI UČENIKA ILI PRIHVATITI SAMO ONO TESTIRANJE SA NAJNIŽE OSTVARENIM REZULTATOM
 
 • PRIJAVLJIVANJEM ZA ONLAJN TAKMIČENJE, SMATRA SE DA UČENIK PRIHVATA SVE NAVEDENE USLOVE TAKMIČENJA

< v.20210601 >