LITERATURA ZA TAKMIČENJE

Literatura je dostupna samo onim učesnicima koji su popunili prijavu učešća za takmičenje.

Priprema za takmičenje radi se samo iz navedene literature, odakle će biti ispitna pitanja. Učenici se onlajn spremaju iz teksta navedene literature na sajtu takmičenja. Slike u literaturi su samo ilustrativnog karaktera.

Morate da budete logovani!