LITERATURA 2020

Morate da budete logovani!

Literatura (Startuj obuku) je dostupna samo onim učesnicima koji su popunili prijavu učešća za Školsko, Okružno ili Republičko takmičenje.

Priprema za takmičenje radi se samo iz navedene literature, odakle će biti ispitna pitanja. Učenici se onlajn spremaju iz navedene literature na sajtu takmičenja.

Morate da budete logovani!