EKO-ODRAZ 2017 – kotizacija dostave

Za sve učesnike takmičenja “EKO-ODRAZ”  koji žele da im se dostavi zvanično diploma, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!

 

Šifre kotizacije dostave:

  • E17-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju, 250 din
  • E17-004 zahvalnica učeniku za učešće na Republičkom takmičenju, 250 din
  • E17-503 zahvalnica mentoru za učešće na Republičkom takmičenju, 250 din

 

Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.):
Sima Simić, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:

250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća.

Poziv na broj:
E17-503

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, prezime i ime mentora, razred, naziv škole, mesto škole, godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.