Kotizacija slanja – “EKO-ODRAZ”

niste logovani

IZMENA PODATAKA “EKO-ODRAZ”

Za sve učesnike kvalifikacionog takmičenja “EKO-ODRAZ” (učenici, njihovi mentori) koji žele da im se dostavi zvanično sertifikat, diploma, na adresu škole, moraju da uplate kotizaciju za pokriće troškova dostave željene dokumentacije. Može i jedna skupna uplatnica ali u mejlu OBAVEZNO mora da nam se napiše specifikacija šta je i za koga je sve uplaćeno:

ZA UČESNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, CRNE GORE, MOGUĆA JE UPLATA ZA SERTIFIKATE I DIPLOME U SRBIJI, UZ NAZNAKU ADRESE U SRBIJI NA KOJOJ DA SE ISPORUČE.

Šifre kotizacije troškova dostave:

N17-301 diploma učeniku za 1-3 mesto na kvalifikacionom takmičenju “EKO-ODRAZ 2017”, 250 din

N17-310 sertifikat učeniku za učešće na kvalifikacionom takmičenju “EKO-ODRAZ 2017”, 250 din

 N17-350 sertifikat mentoru za mentorstvo na kvalifikacionom takmičenju “EKO-ODRAZ 2017”, 250 din

 

Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac:
Sima Simić, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija troškova dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:

250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća.

Poziv na broj:
N17-301

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, prezime i ime mentora, razred, naziv škole, mesto škole, godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.