NEO 2017 – kotizacija dostave

niste logovani Registracija za sajt od prošle godine više ne važi!!!
REGISTRACIJA ZA SAJT

Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA  koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!

Šifre kotizacije dostave:

 • N17-001 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na ŠKOLSKOM  takmičenju, 250 din
 • N17-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 250 din
 • N17-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 250 din
 • N17-004 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 250 din
 • N17-005 dostava medalje učenika koji nije podigao na REPUBLIČKOM takmičenju, 690 din
 • N17-010 zahvalnica učeniku za učešće na ŠKOLSKOM takmičenju – 250 din
 • N17-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 250 din

 

 • N17-501 zahvalnica nastavniku za učešće na ŠKOLSKOM takmičenju, 250 din
 • N17-502 zahvalnica nastavniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju, 250 din
 • N17-503 zahvalnica nastavniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 250 din

 

 • N17-600 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od opštinskog nivoa”  sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na ŠKOLSKOM takmičenju – 650 din
 • N17-610 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju  – 750 din
 • N17-620 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Republička i međunarodna takmičenja i smotre – Pripremanje učenika za republička i međunarodna takmičenja i smotre” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju  – 950 din
 • Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.):
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti iznos uplate. Npr. zahvalnica nastavniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju 250 din.

Iznos:
250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća. Primer zahvalnica nastavniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju

Poziv na broj:
N17-503

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.