SATNICA TAKMIČENJA “NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA” – Bor, 9. maj 2015.

 

NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA

Finalno takmičenje 

Bor, 9. maj 2015. god.

Mesto održavanja OŠ “3. oktobar” Bor

(ulaz sa gornje i bočne strane škole)

ul. 3.oktobar 71 (IV kilometar –  kod nove pošte)

rctbor@yahoo.com

SATNICA TAKMIČENJA

11.30 – 11.50 časova –  Prijem učesnika

11.50 časova  –  Ulazak u učionice

12.00 -13.30 časova – TEST ZNANJA

13.30 – Pauza, osveženje

 

  • Saopštavanje rezultata i dodela diploma po završetku rada komisija
  • Organizator zadržava pravo izmene satnice