Onlajn testiranje i pripremanje

niste logovani
Treba što više raditi onlajn testove za vežbanje da bi ste bolje savladali gradivo za takmičenje. Test za vežbanje sadrži  kombinaciju pitanja kako bi učenici više vežbali i on svaki put sadrži drugačiju kombinaciju pitanja.