Provera ispravnosti unetih podataka

Učenici MORAJU da ažuriraju tačnost svojih podataka, naziv škole, mesto, email škole, lični email i da isprave podatke da sadrže naša slova š, Š, đ, Đ, č, Č, ć, Ć, ž, Ž.

Vodite računa da ime i prezime počinju sa velikim slovom ostala su mala.

Primer, ime učenika čije je ime Saša (početno veliko slovo imena a ostala slova su mala) i čije je prezime Petrović (početno veliko slovo prezimena a ostala slova su mala).

Primer, za osnovnu školu Vuk Karadžić, naziv škole bi trebao da bude OŠ “Vuk Karadžić” (ide prvo OŠ pa zatim znak navoda ” pa posle ide naziv škole sa velikim početnim slovom imena i prezimena i onda ide opet znak navoda “).

Primer, za gimnaziju Bora Stanković naziv škole bi trebao da bude Gimnazija “Bora Stanković” (ide prvo Gimnazija sa početnim velikim slovom a ostala slova su mala, pa onda jedno prazno mesto pa zatim znak navoda ” pa posle ide naziv gimnazije sa velikim početnim slovom imena i prezimena i onda ide opet znak navoda “).

Vodite računa da vam budu korektno uneti podaci jer će oni onako kako su uneti biti odštampani na uverenjima i diplomama i nismo odgovorni za ispravnost unetih podataka.