Kvalifikaciono takmičenje EKO-ODRAZ održaće se onlajn 10.11.2018.

Kvalifikaciono takmičenje – održaće se onlajn 10.novembra 2018. godine, sa početkom u 10 h, link za takmičenje je dostupan do 21h.

Prijavljivanje za takmičenje zatvara se 09. novembra 2018. u 12 časova.