Registracija za sajt – ali mora i prijava za takmičenje “NEO 2018″

1. Učenik mora da bude registrovan za sajt da bi mogao da se loguje na sajt takmičenja. Ukoliko nije registrovan, mora da se registruje.

2. Kada se učenik loguje na sajt takmičenja, učenik mora da ima popunjenu prijavu za takmičenje “NEO 2018″. Ukoliko nije popunio prijavu za takmičenje “NEO 2018″ mora da to odradi.

Na sajtu su vidno dostupni linkovi za sve ove aktivnosti: registracija za sajt, prijava za takmičenje “NEO 2018″, izmena podataka za “NEO 2018″ (ako ima nekih grešaka u podacima).