Registracija za sajt – ali mora i prijava za takmičenje “EKO-ODRAZ”

1. Učenik mora da bude registrovan za sajt da bi mogao da se loguje na sajt takmičenja. Ukoliko nije registrovan, mora da se registruje

2. Kada se učenik loguje na sajt takmičenja, učenik mora da ima popunjenu prijavu za takmičenje “EKO-ODRAZ” da bi mogao da radi nedeljna pripremna takmičenja. Ukoliko nije popunio prijavu za takmičenje “EKO-ODRAZ” mora da to odradi.

Na sajtu su vidno dostupni linkovi za sve ove aktivnosti: registracija za sajt, prijava za takmičenje “EKO-ODRAZ”, izmena podataka za “EKO-ODRAZ” (ako ima nekih grešaka u podacima).