Da li je obavezno da učesnici dođu dan ranije ili mogu na dan takmičenja?

niste logovani U isto vreme mogu SAMO sa jednog uređaja sa istim username i password da se loguju na sajt.
REGISTRACIJA ZA SAJT
PRIJAVA ZA “NEO 2018”
IZMENA “NEO 2018”

Pitanje:

 Da li je obavezno da učesnici dođu dan ranije,ili mogu da dođu na taj dan?

 Odgovor:

 Nije bitno da li dolazite dan ranije, bitno je da budete prisutni na dan takmičenja.

 To je samo preporuka učesnicima iz udaljenih krajeva da zbod dužine puta dođu ranije.

Obično učesnici iz udaljenih krajeva organizovano svojim prevozom dođu dan ranije i posle takmičenja idu dan kasnije. U međuvremenu u svojoj organizaciji obiđu lokalne istorijske i druge zanimljive lokacije.