Eko olimpijada – republičko takmičenje je 13. maja u Boru

 Republičko takmičenje “Nacionalna ekološka olimpijada” je 13. maja u Boru, škola u kojoj će se održati takmičenje je OŠ “3. oktobar”. Satnica takmičenja biće naknadno objavljena.

 

Očekujemo preko 300 učenika i njihovih pratioca.

Molimo škole, pratioce da vode računa za prevoz učenika jer će biti dosta putnika na linijama Bor – Beograd , Bor – Niš koji imaju obično po jedan autobus za određeno vreme polaska.

Najbolja je varijanta da škole obezbede ugovoreni prevoz od svoga mesta do Bora i nazad jer je to najbolja i najjeftinija varijanta.

 

Učenici koji su se plasirali za Republičko takmičenje moraju da urade sledeće:

  • učenici sa spiska obavezno da popune ovu izjavu saglasnosti roditelja za takmičenje i da je ponesu na Republičko takmičenje
  • učenici su obavezni da na Republičko takmičenje ponesu đačku knjižicu ili uverenje iz škole
  • učenici i škole su obavezne da na mejl   rctbor@yahoo.com  potvrde dolazak na Republičko takmičenje
  • satnica Republičkog takmičenja biće naknadno objavljena

Što se smeštaja tiče evo linka sa prenoćištima u Boru, Brestovačkoj banji i jezeru.

LINK 1 SMEŠTAJ     LINK2 SMEŠTAJ     LINK3 SMEŠTAJ

OBAVEZNO SVI UČENICI SA SPISKA DA AŽURIRAJU TAČNE PODATKE, RAZRED NPR. 2 SŠ, DATUM ROĐENJA, UBACE TAČAN EMAIL ŠKOLE, NAPIŠU TAČAN NAZIV ŠKOLE NPR. “OŠ Vuk Karadžić” ili “Gimnazija Bora Stanković”, TAČNO IME I PREZIME MENTORA/PRATIOCA, GDE JE POTREBNO DA ISPRAVE Š, š, Đ, đ, Č, č, Ć, ć, Ž, ž, DA VODE RAČUNA DA IME I PREZIME POČINJU VELIKIM SLOVOM OSTALO SU MALA SLOVA NPR. “Ivan Majković”.

 IZMENA PODATAKA