Okružno takmičenje za osnovnu školu je 19.03.2017.

Okružno takmičenje za osnovnu školu “Nacionalna Ekološka Olimpijada” je 19.03.2017. Sajt takmičenja biće dostupan od 9h do 17h. U tom periodu učenici će SAMO jednom moći da urade test.

SAMO plasirani učenici sa školskog takmičenja osnovnih škola mogu da se loguju na sajt i učestvuju na takmičenje.

Ne čekajte zadnji trenutak, proverite da li možete da se logujete na sajt takmičenja sa svojim username i passwordom.

Ukoliko ne možete da se logujete na sajt takmičenja, morate obavezno sa vašeg mejla koji ste prijavili prilikom registracije, da nam pošaljete na mejl smajsoft1907967@gmail.com   poruku koja će da sadrži sledeće podatke: NAZIV TAKMIČENJA, vaš username , email adresa, ime i prezime, škola, mesto, razred,  da bi smo mogli da rešimo problem, najčešće je zaboravljen password ili loše unet username npr.  username Milica nije isto što i milica . Ukoliko nam poruka stigne sa nekog drugog mejla, smatra se nevažećom jer nije stigla sa mejla korisnika koga imamo u evidenciji.

PRAVILNIK O PONAŠANJU ZA VREME TAKMIČENJA I U TOKU PRIMEDBI NA PRELIMINARNI SPISAK

  • Preliminarni spisak rezultata takmičenja trebalo bi da bude objavljen istog dana posle 21 h, najkasnije do 12 h narednog dana.
  • Primedbe na preliminarni spisak rezultata takmičenja šalju se ISKLJUČIVO sa vaše email adrese koju ste prijavili prilikom registracije za takmičenje, na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com . Ukoliko nam poruka stigne sa nekog drugog mejla, smatra se nevažećom jer nije stigla sa mejla korisnika koga imamo u evidenciji.
  • Rok za primedbe je 2 dana od dana završetka takmičenja. Primedbe pristigle nakon tog termina smatraju se nevažećim.
  • Primedbe treba da budu koncizno sastavljene i argumentovane činjenicama.
  • Primedbe sa vulgarnostima, lascivnim izrazima, vređanjima i slično neće se uzimati u obzir.
  • Organizator je obezbedio svim učesnicima mogućnost da se loguju na sajt takmičenja i ne snosi odgovornost ukoliko neki takmičar to ne uspe. U tom slučaju učenik MORA obavezno u toku takmičenja da sa svoje email adrese koju je prijavio prilikom registracije za takmičenje, na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com  da pošalje poruku sa opisom problema koji ćemo u što kraćem vremenu zajedno pokušati da rešimo. Ukoliko nam poruka stigne sa nekog drugog mejla, smatra se nevažećom jer nije stigla sa mejla korisnika koga imamo u evidenciji.
  • Kada završiš test, nemoj da izlaziš iz programa već obavezno sačekaj da se snimi rezultat (ispisuje se poruka na ekranu). Kada se to završi, proveri svoj mejl koji si uneo prilikom registracije, na njemu će ti stići poruka da si završio test. Ukoliko nisi dobio tu poruku, obavezno nam se javi sa tog svog mejla da bi smo proverili o čemu se radi.