OPŠTINSKO TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLCI

Klikni na sledeći link da se loguješ na sajt registrovanih takmičara da bi mogao da počneš takmičenje.

Loguješ se istim username i password kojim si se logovao i na ovaj sajt.

Test možeš uraditi SAMO JEDNOM u suprotnom sledi diskvalifikacija.

Sve najbolje!

 

ZAVRŠENO JE TAKMIČENJE!