Finalno Onlajn takmičenje “Letnja Eko Olimpijada 2015″ biće 26.09.2015.


Finalno Onlajn takmičenje održaće se 26.09.2015. godine, u periodu od 10h do 11h.

U tom periodu, svi učesnici koji su se prijavili, mogu samo jednom da odrade test.

U međuvremenu, od 22.09.2015. pa sve do 24.09.2015. za sve prijavljene učesnike, biće dostupan Onlajn pripremni test u kome će moći da se pripremaju za takmičenje i da provere svoje znanje da li su uspešno savladali literaturu za takmičenje.