Pravilnik takmičenja

niste logovani U isto vreme mogu SAMO sa jednog uređaja sa istim username i password da se loguju na sajt.
REGISTRACIJA ZA SAJT
PRIJAVA ZA “NEO 2018”
IZMENA “NEO 2018”

“Национална Еколошка Олимпијада” је такмичење ученика основних и средњих школа из области екологије.

Такмичење се спроводи из области предмета екологије. Учесници такмичења могу бити ученици 5. до 8. разреда свих основних и 1. до 4. године свих средњих школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније.

Такмичење се спроводи на српском језику.

Да би конкурисао за учешће на Националној Еколошкој Олимпијади, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења да попуни електронску Пријаву са траженим подацима. Пријављивањем за такмичење, такмичар прихвата све одредбе Правилника такмичења и слаже се да се његови лични подаци, слике и видео записи могу користити и објављивати искључиво за потребе наведеног такмичења.

Пријављени ученици са нетачним подацима не улазе у учешће за такмичење.

Такмичење ученика је онлајн тестирањем преко интернета. Интернет тестирање је један ученик – један рачунар. Сваки ученик на онлајн такмичењу добија тест од 20 питања који мора да одради у року од 45 минута. Питања се односе на предложену литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика. Након завршеног тестирања, резултат мора да се сними и ученик мора да сачека поруку да је резултат снимљен.

На школском и окружном нивоу такмичења, услови за све ученике који се такмиче су исти: у просторијама школе где се одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни наставници или евентуално представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја у функцији контроле и надзора такмичења. Сви ученици су обавезни да код себе имају оверену ђачку књижицу. Ученици за време такмичења самостално решавају преко рачунара онлајн тест. Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски се дисквалификује

Вредновање и рангирање онлајн такмичења се врши на основу бодова који представљају проценат тачних одговора завршеног тестирања. Максималан број бодова је 100. Ученик САМО једном сме да одради онлајн тест где му се вреднује само први завршен тест.

Наша електронска пошта

smajsoft1907967@gmail.com

 

је званичан и ЈЕДИНИ начин комуникације између Организационог одбора Националне Еколошке Олимпијаде, учесника такмичења и школа. Све активности у вези такмичења, литература за такмичење, прелиминарни и званични резултати, обавештења и сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.

Рок за приговоре је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

Школско такмичење је обавезни ниво такмичења и за пријављене ученике одржава се онлајн преко сајта такмичења. Такмичење онлајн почиње у 10 h, ученици се логују на сајт такмичења са својом шифром и лозинком. Такмичење траје до 45 минута и има 20 питања.  Резултати такмичења биће доступни на сајту такмичења после 21 h, најкасније сутрадан до 15 h у зависности од обима података.

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају  ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 75.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 65.00 до 74.99.  На Окружно такмичење пласирају се ученици који су на Школском такмичењу освојили од 65.00 до 100 бодова. Списак свих пласираних ученика објављује се на сајт такмичења.

Окружно такмичење за ученике који су стекли пласман са школског такмичења, одржава се онлајн преко сајта такмичења. Такмичење онлајн почиње у 10 h, ученици се логују на сајт такмичења са својом шифром и лозинком. Такмичење траје до 45 минута и има 20 питања.  Резултати такмичења истог дана биће доступни на сајту такмичења после 21 h, најкасније сутрадан до 15 h у зависности од обима података.

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају  ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 80.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 70.00 до 79.99.  На Републичко такмичење пласирају се ученици који су на Окружном такмичењу освојили од 70.00 до 100 бодова. Списак свих пласираних ученика објављује се на сајт такмичења.

Републичко такмичење за ученике који су стекли пласман са Окружног такмичења, одржава се у Бору.

Финални писмени тест једини је тест на Републичком такмичењу који ученици треба да ураде. Такмичење траје 45 минута и има 20 питања из екологије, која се као и за онлајн школско и окружно такмичење односе само на предложену литературу за такмичење која се налази на нашем сајту такмичења.

Број освојених бодова ученика на Републичком такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место и диплому на Републичком такмичењу освајају  ученици са бројем бодова од 95.00 до 100. Друго место и диплому освајају ученици са бројем бодова од 90.00 до 94.99. Треће место и диплому освајају ученици са бројем бодова од 85.00 до 89.99.

Na takmičenju važi sledeći "PRAVILNIK O PONAŠANJU UČESNIKA ZA VREME REPUBLIČKOG TAKMIČENJA"

Na Republičkom takmičenju može da učestvuje samo onaj učenik koji se plasirao za takmičenje;

Svakom učeniku kome se za vreme Pismenog testa na stolu nađe udžbenik, priručnik, uključen mobilni telefon, aktivirane slušalice i sva druga pomoćna sredstva, biće udaljen sa testa;

Učenici ukoliko imaju nedoumica sa nekim pitanjem na testu, ili smatraju da ponuđeni odgovori nisu adekvatni postavljenom pitanju, NE TRAŽE POMOĆ OD DEŽURNOG;

Dežurni jednom upozorava učenika koji se ne ponaša po pravilima (okreće se, ometa druge učenike, glasno razmišlja, uspostavlja komunikaciju sa drugima, uspostavlja komunikaciju sa dežurnim...), na drugo upozorenje sledi udaljivanje sa testa;

Za vreme trajanja Pismenog testa učenik ne može da napušta učionicu i da ponovo pristupi izradi testa;

Svaki učenik koji pre predviđenog roka završi zadatke na Pismenom testu može da napusti učionicu;

Pismeni test se radi isključivo hemijskom olovkom plave ili crne boje;

Učenik mora da preda urađen test i da potpiše test sa obe strane, u suprotnom naknadne reklamacije neće biti uvažene;

Original predatog testa ostaje kod organizatora takmičenja kao njegovo vlasništvo;

Svaki učenik ili njegov pratilac na takmičenju, koji na bilo koji način bude ometao, omalovažavao ili prekidao rad komisija i dežurnih, biće eliminisan sa takmičenja;

Žalba na rad dežurnih za vreme Pismenog testa, prilaže se odmah i isključivo u pisanoj formi. Naknadne reklamacije neće biti uvažene;

Рок за приговоре је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

< v.20171120 >

Смештај учесника из других градова је могућ у хотелима Сокобање која се налази недалеко од Бора.