Kotizacija dostave – “Nacionalna Ekološka Olimpijada”

niste logovani U isto vreme mogu SAMO sa jednog uređaja sa istim username i password da se loguju na sajt.
REGISTRACIJA ZA SAJT
PRIJAVA ZA “NEO 2018”
IZMENA “NEO 2018”

Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA (učenici, njihovi mentori) koji žele da im se dostavi zvanično sertifikat, diploma, uverenje… na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije.

Može i jedna skupna uplatnica ali u mejlu OBAVEZNO mora da nam se napiše specifikacija šta je i za koga je sve uplaćeno:

Šifre kotizacije dostave:

  • N17-001 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na školskom takmičenju, 250 din
  • N17-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na okružnom takmičenju, 250 din
  • N17-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju, 250 din
  • N17-004 sertifikat učenika za učestvovanje na Republičkom takmičenju, 250 din
  • N17-005 dostava medalje učenika koji nije podigao medalju na Republičkom takmičenju, 690 din
  • N17-501 sertifikat nastavnika za mentorstvo učenika na školskom takmičenju, 250 din
  • N17-502 sertifikat nastavnika za mentorstvo učenika na okružnom takmičenju, 250 din
  • N17-503 sertifikat nastavnika za mentorstvo učenika na Republičkom takmičenju, 250 din
  • Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac:
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti iznos uplate. Primer 250 dinara sertifikat nastavniku za mentorstvo na školskom takmičenju

Iznos:
250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća. Primer sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na republičkom takmičenju

Poziv na broj:
N17-503

 

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.