Pravilnik takmičenja 2020

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА – такмичење се спроводи из области предмета екологије.

Учесници такмичења могу бити ученици узраста 5. до 8. разреда основних, 1. до 4. године свих средњих школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније.

Такмичење се спроводи на српском језику.

Да би конкурисао за учешће на Националној Еколошкој Олимпијади, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења да попуни електронску Пријаву са траженим подацима. Пријављивањем за такмичење, такмичар прихвата све одредбе Правилника такмичења и слаже се да се његови лични подаци, слике и видео записи могу користити и објављивати искључиво за потребе наведеног такмичења.

Пријављивање до краја јануара 2020. Пријављени ученици са нетачним подацима не улазе у учешће за такмичење.

Такмичење ученика је онлајн тестирањем преко интернета. Интернет тестирање је један ученик – један рачунар. Сваки ученик на онлајн такмичењу добија тест од 20 питања који мора да одради у року од 45 минута. Питања се односе на предложену литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика. Након завршеног тестирања, резултат мора да се сними и ученик мора да сачека поруку да је резултат снимљен. Признају се поени само комплетно тачно одговореног питања.

На школском и окружном нивоу такмичења, услови за све ученике који се такмиче су исти: у просторијама школе где се одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни наставници или евентуално представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја у функцији контроле и надзора такмичења. Сви ученици су обавезни да код себе имају оверену ђачку књижицу. Ученици за време такмичења самостално решавају преко рачунара онлајн тест. Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски се дисквалификује

Наша електронска пошта

smajsoft1907967@gmail.com

 

је званичан и ЈЕДИНИ начин комуникације између Организационог одбора Националне Еколошке Олимпијаде, учесника такмичења и школа. Све активности у вези такмичења, литература за такмичење, прелиминарни и званични резултати, обавештења и сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.

Рок за приговоре је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора, са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

Школско такмичење је обавезни ниво такмичења и за пријављене ученике одржава се онлајн преко сајта такмичења. Такмичење онлајн почиње у 10 h, ученици се логују на сајт такмичења са својом шифром и лозинком. Такмичење траје до 45 минута и има 20 питања.  Резултати такмичења биће доступни на сајту такмичења после 21 h, најкасније сутрадан до 15 h у зависности од обима података.

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају  ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 75.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 65.00 до 74.99.  На Окружно такмичење пласирају се ученици који су на Школском такмичењу освојили од 65.00 до 100 бодова. Списак свих пласираних ученика објављује се на сајт такмичења.

Окружно такмичење за ученике који су стекли пласман са школског такмичења, одржава се онлајн преко сајта такмичења. Такмичење онлајн почиње у 10 h, ученици се логују на сајт такмичења са својом шифром и лозинком. Такмичење траје до 45 минута и има 20 питања.  Резултати такмичења истог дана биће доступни на сајту такмичења после 21 h, најкасније сутрадан до 15 h у зависности од обима података.

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају  ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 80.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 70.00 до 79.99.  На Републичко такмичење пласирају се ученици који су на Окружном такмичењу освојили од 70.00 до 100 бодова. Списак свих пласираних ученика објављује се на сајт такмичења.

Републичко такмичење је за ученике који су стекли пласман са Окружног такмичења  и одржава се у Бору. Због ванредног стања, такмичење се одвија онлајн.

Финални онлајн тест једини је тест на Републичком такмичењу који ученици треба да ураде. Такмичење траје 45 минута и има најмање 20 питања из екологије, која се као и за онлајн школско и окружно такмичење односе само на предложену литературу за такмичење која се налази на нашем сајту такмичења.

Број освојених бодова ученика на Републичком такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место и диплому на Републичком такмичењу освајају  ученици са бројем бодова од 95.00 до 100. Друго место и диплому освајају ученици са бројем бодова од 90.00 до 94.99. Треће место и диплому освајају ученици са бројем бодова од 85.00 до 89.99.

За републички ниво такмичење, ментор може добити уверење за учествовање САМО уколико је присуствовао такмичењу са учеником – у супротном се не издаје уверење. Све у вези доставе уверења има на сајту у делу котизација доставе…

PRAVILNIK O PONAŠANJU UČESNIKA ZA VREME REPUBLIČKOG TAKMIČENJA

Na Republičkom takmičenju može da učestvuje samo onaj učenik koji se plasirao za takmičenje;

Svakom učeniku kome se za vreme Pismenog testa na stolu nađe udžbenik, priručnik, uključen mobilni telefon, aktivirane slušalice i sva druga pomoćna sredstva, biće udaljen sa testa;

Učenici ukoliko imaju nedoumica sa nekim pitanjem na testu, ili smatraju da ponuđeni odgovori nisu adekvatni postavljenom pitanju, NE TRAŽE POMOĆ OD DEŽURNOG;

Dežurni jednom upozorava učenika koji se ne ponaša po pravilima (okreće se, ometa druge učenike, glasno razmišlja, uspostavlja komunikaciju sa drugima, uspostavlja komunikaciju sa dežurnim...), na drugo upozorenje sledi udaljivanje sa testa;

Za vreme trajanja Pismenog testa učenik ne može da napušta učionicu i da ponovo pristupi izradi testa;

Svaki učenik koji pre predviđenog roka završi zadatke na Pismenom testu može da napusti učionicu;

Pismeni test se radi isključivo hemijskom olovkom plave ili crne boje;

Učenik mora da preda urađen test i da potpiše test sa obe strane, u suprotnom naknadne reklamacije neće biti uvažene;

Original predatog testa ostaje kod organizatora takmičenja kao njegovo vlasništvo;

Svaki učenik ili njegov pratilac na takmičenju, koji na bilo koji način bude ometao, omalovažavao ili prekidao rad komisija i dežurnih, biće eliminisan sa takmičenja;

Žalba na rad dežurnih za vreme Pismenog testa, prilaže se odmah i isključivo u pisanoj formi. Naknadne reklamacije neće biti uvažene;

Рок за приговоре је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни.

< v.20171120 >

PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH USLOVA UČESNIKA ONLAJN TAKMIČENJA

 
 • SAMO UČENICI KOJI SU SE REGISTROVALI ZA SAJT I KOJI SU POPUNILI PRIJAVU ZA ONLAJN TAKMIČENJE, MOGU DA UČESTVUJU NA TOM TAKMIČENJU;
 
 • ORGANIZATOR JE OBEZBEDIO SVIM UČESNICIMA MOGUĆNOST DA SE LOGUJU NA SAJT TAKMIČENJA I NE SNOSI ODGOVORNOST UKOLIKO NEKI TAKMIČAR TO NE USPE (LOŠA INTERNET KONEKCIJA UČESNIKA, PREKID U KOMUNIKACIJI I SLIČNO);
 • На следеће питање може да се иде тек када се одговори на тренутно постављено питање. Када се на питање одговори, нема више враћања уназад на претходна питања. Након завршеног тестирања, резултат мора да се сними и ученик мора да сачека поруку да је резултат снимљен.
 
 • UČENIK SA ISTIM USERNAME I PASSWORD U ISTO VREME SME SAMO SA JEDNOG UREĐAJA I INTERNET PRETRAŽIVAČA DA BUDE LOGOVAN NA SAJT TAKMIČENJA. IMAMO EVIDENCIJU KADA I SA KOJE IP ADRESE SE LOGOVAO, PA UKOLIKO DOĐE DO PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA NE SNOSIMO ODGOVORNOST;
 
 • UČENICI TREBA DA RADE TESTIRANJE NA DESKTOP ILI LAPTOP RAČUNARIMA. IMAMO EVIDENCIJU KADA I SA KOJE IP ADRESE SE LOGOVAO, PA UKOLIKO DOĐE DO PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA NE SNOSIMO ODGOVORNOST;
 
 • NE ČEKAJTE ZADNJI TRENUTAK, PROVERITE DA LI MOŽETE DA SE LOGUJETE NA SAJT TAKMIČENJA SA SVOJIM USERNAME I PASSWORDOM. UKOLIKO NE MOŽETE DA SE LOGUJETE NA SAJT TAKMIČENJA, MORATE OBAVEZNO SA VAŠEG MEJLA KOJI STE PRIJAVILI PRILIKOM REGISTRACIJE, DA NAM POŠALJETE NA MEJL SMAJSOFT1907967@GMAIL.COM  PORUKU KOJA ĆE DA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: NAZIV TAKMIČENJA, VAŠ USERNAME , EMAIL ADRESA, IME I PREZIME, ŠKOLA, MESTO, RAZRED,  DA BI SMO MOGLI DA REŠIMO PROBLEM, NAJČEŠĆE JE ZABORAVLJEN PASSWORD ILI LOŠE UNET USERNAME NPR.  USERNAME MILICA NIJE ISTO ŠTO I milica . UKOLIKO NAM PORUKA STIGNE SA NEKOG DRUGOG MEJLA, SMATRA SE NEVAŽEĆOM JER NIJE STIGLA SA MEJLA KORISNIKA KOGA IMAMO U EVIDENCIJI;
 
 • UKOLIKO IMA PROBLEMA U TOKU TAKMIČENJA, UČENIK MORA OBAVEZNO ZA VREME TAKMIČENJA DA SA SVOJE EMAIL ADRESE KOJU JE PRIJAVIO PRILIKOM REGISTRACIJE ZA TAKMIČENJE, NA NAŠ MEJL  SMAJSOFT1907967@GMAIL.COM   POŠALJE PORUKU SA OPISOM PROBLEMA KOJI ĆEMO U ŠTO KRAĆEM VREMENU ZAJEDNO POKUŠATI DA REŠIMO. UKOLIKO NAM PORUKA STIGNE POSLE TAKMIČENJA ILI SA NEKOG DRUGOG MEJLA, SMATRA SE NEVAŽEĆOM JER NIJE STIGLA U ZADATOM ROKU I SA MEJLA KORISNIKA KOGA IMAMO U EVIDENCIJI;
 
 • Sačekaj da se snimi rezultat, pa tek onda izadjite sa sajta i ponovo udjite na sajt i vidite da li piše da je snimljen test. Ukoliko nije snimljen, za vreme takmičenja odmah nam se javi mejlom da bi smo mi proverili o čemu se radi.
 
 • KADA SE ZAPOČNE TESTIRANJE, MORA DA SE ODRADI DO KRAJA I DA SE SAČEKA DA SE SNIMI OSTVARENI REZULTAT. U SUPROTNOM SE SMATRA DA JE TAKMIČENJE PREKINUTO I UČESNIK ODUSTAO OD TAKMIČENJA
 
 • UČENIK SAMO JEDNOM SME DA STARTUJE ONLAJN TEST, IMAMO EVIDENICIJU I UKOLIKO IMA VIŠE PUTA STARTOVANJE TESTIRANJE KOMISIJA IMA PRAVO DA ODLUČI DA LI ĆE DISKVALIFIKOVATI UČENIKA ILI PRIHVATITI SAMO ONO TESTIRANJE SA NAJNIŽE OSTVARENIM REZULTATOM
 
 • PRIJAVLJIVANJEM ZA ONLAJN TAKMIČENJE, SMATRA SE DA UČENIK PRIHVATA SVE NAVEDENE USLOVE TAKMIČENJA

< v.20210601 >