LITERATURA 2019

niste logovani Morate da budete logovani!

Literatura je dostupna samo onim učesnicima koji su popunili prijavu učešća za Školsko, Okružno ili Republičko takmičenje.

Priprema za takmičenje radi se samo iz navedene literature, odakle će biti ispitna pitanja. Učenici se onlajn spremaju iz navedene literature na sajtu takmičenja.

Moguća je i dostava kolor štampane literature za takmičenje na adresu takmičara.