Online pripremanje

niste logovani U isto vreme mogu SAMO sa jednog uređaja sa istim username i password da se loguju na sajt.
REGISTRACIJA ZA SAJT
PRIJAVA ZA “NEO 2018”
IZMENA “NEO 2018”


Page 1 of 1

У складу са пропозицијама такмичење је за ученике бесплатно, без котизације. Питања за такмичење односе се само на градиво из предложене литературе за такмичење која је бесплатна и онлајн доступна за све пријављене учеснике на сајту такмичења. Из наведене литературе заједно са својим менторима, пратиоцима пријављени ученици се припремају за такмичење и ментор на основу наведене литературе проверава спремност ученика за такмичење.
Поред самосталног припремања и припремања и провере савладаности градива са ментором, постоји и онлајн припремање и провера савладаности градива које није обавезно и које није бесплатно. САМО за оне ученике који желе Онлајн припремање и проверу савладаност градива за такмичење (Екологија Општи део, Екологија Одрживи развој) ова опција је доступна уколико плате котизацију за ову онлајн едукацију.

 

Uputstvo uplatnica kotizacija testiranje provera savladanosti gradiva…..