Registracija

OBAVEZNO SVI UČENICI SA SPISKA DA AŽURIRAJU TAČNE PODATKE, RAZRED NPR. 5 OŠ, DATUM ROĐENJA, UBACE TAČAN EMAIL ŠKOLE, NAPIŠU TAČAN NAZIV ŠKOLE NPR. "OŠ Vuk Karadžić" ili "Gimnazija Bora Stanković", TAČNO IME I PREZIME MENTORA/PRATIOCA, GDE JE POTREBNO DA ISPRAVE Š, š, Đ, đ, Č, č, Ć, ć, Ž, ž, DA VODE RAČUNA DA IME I PREZIME POČINJU VELIKIM SLOVOM OSTALO SU MALA SLOVA NPR. "Ivan Majković".

New User Registration
captcha
*Required field

Sadržaj je dostupan do 28 Feb 2019 , 23 59