NEO Kotizacija dostave

OBAVEZNO !!! NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI ŠTA JE PLAĆENO: "Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava."
Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.
Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA  koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje i ne šalje, osim navedenih!
Šifre kotizacije dostave:
 • N20-001 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na ŠKOLSKOM  takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-005 dostava medalje učenika koji nije podigao na REPUBLIČKOM takmičenju , 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) Medalja se ne dodelje na onlajn takmičenju.

 • N20-010 zahvalnica učeniku za učešće na ŠKOLSKOM takmičenju - 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju - 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 • N20-600 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri školskog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na ŠKOLSKOM takmičenju - 650 din (dostava van Srbije 9.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-610 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju   - 750 din (dostava van Srbije 10.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • N20-620 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri republičkog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju - 950 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
  Primer popunjavanja uplatnice:
 • Uplatilac (škola, fizičko lice - roditelj, mentor, itd.):  Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd
 • Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar, 3.oktobar 43 lokal 27, Bor
 • Svrha uplate: Kotizacija dostave
 • Račun primaoca: 205-149294-55
 • Iznos: 300,00 din
 • Poziv na broj: N20-003

PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina). Kontaktirajte nas na mejl smajsoft1907967@gmail.com oko detalja.
Payment via Western Union Transfer Kontaktirajte nas na mejl smajsoft1907967@gmail.com oko detalja.