Username i password važe samo za ovaj sajt

niste logovani Registracija za sajt od prošle godine više ne važi!!!
REGISTRACIJA ZA SAJT

Pitanje:

Zašto sa ovim username i passwordom ne mogu da se logujem na ostale vaše sajtove npr.

www.infos.cezarbor.com

www.dpios.cezarbor.com

www.talentibor.com

www.cezarbor.com

www.eko-olimpijada.com

Odgovor:

Username i password koji ste registrovali na ovom sajtu, važi samo za taj sajt. Za ostale sajtove morate da se posebno registrujete.