“EKO-ODRAZ 2018″

niste logovani Registracija za sajt od prošle godine više ne važi!!!


Page 1 of 55
1 2 3 55

Registrujte se za sajt jer stara registracija više ne važi (novi username i novi email) i popunite prijavu za takmičenje. Republičko takmičenje "EKO-ODRAZ" za učenike 5. do 8. razreda osnovih škola, 1. do 4. razreda srednjih škola iz Srbije. Mogu da učestvuju i učenici iz zemalja u okruženju: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija. Takmičenje je iz oblasti ekologije: prevencija nastalog otpada, ponovna upotreba, recikliranje, odlaganje. Kvalifikaciono takmičenje - održaće se onlajn 10. novembra 2018. godine, sa početkom u 10 h.  Republičko takmičenje - održaće se onlajn 24. novembra 2018. godine, sa početkom u 10 h.